DELA

Lindholm behövs

Efter att ha följt valkampanjen en längre tid, lyssnat på debatter och pratat med folk, har vi kommit fram till följande.

Det finns många duktiga och ambitiösa kandidater, som vill mycket, och det är bra. Många har fört en ärlig och renhårig kampanj, medan en del andra smutskastar sina medtävlare för egen vinnings skull, något som är synnerligen tråkigt, och heller inte skapar förtroende. Det finns trots det, flertalet duktiga som ställer upp i våra kommuner och till lagtinget, och det finns alltid någon som är värd just Din röst.

I vårt samhällsklimat som förefaller att bli hårdare och hårdare, anser vi det ytterst viktigt och angeläget att vi värnar om de mjuka värdena i samhället och att vi känner medmänsklighet. Därför tar vi tillvara vår rättighet att rösta, som är en skyldighet om man vill påverka, och det vill vi göra. Därför röstar vi på Gun-Mari Lindholm till lagtinget! Dock önskar vi alla lycka till på söndag!

Yvonne Sundbom Korpi, Alvar Korpi