DELA

Lindén vet inte hur vi arbetar

Angående Mogens Lindéns insändare önskar vi hälsovårdare framföra följande.

Enligt primärvårdstanken skall verksamheten finnas nära patienten och vara lättillgänglig. Därför blev vi ytterst förvånade att en primärvårdsläkare framför synpunkter om att barn- och mödravården skall centraliseras på fasta Åland. Detta tyder på att ML inte har en aning om hur vi arbetar. Vi som hälsovårdare ute på landsbygden handhar barnrådgivning, skolhälsovård, sjukvårdsmottagning och hemsjukvård i respektive kommun.

Vi har valt hälsovårdaryrket för att kunna arbeta inom flere områden med tyngdpunkt på förebyggande arbete. Om mödra- och barnrådgivningen centraliseras innebär det att en-två personer måste omplaceras för att handha dessa områden. Kvar i kommunen blir då enbart hemsjukvård. Detta är naturligtvis ett viktigt område men de flesta hälsovårdare vill sköta både förebyggande arbete och sjukvård.

Utgår all rådgivningsverksamhet från stan kommer hembesök till nyblivna föräldrar att utgå pga för långa avstånd och tidsåtgången. Vi har inte så mycket luft i vår verksamhet att dessa i så fall kan kvarstå. Hembesöken ser vi som en mycket viktig del av vårt arbete.
Nationella myndigheter har dessutom betonat vikten av hembesök pga att den psykosociala ohälsan verkar öka och många familjer saknar nätverk.

Hälsovårdare inom Primärvården