DELA

Lilla Torg är kultur och turism

Ålandstidningens ”Frippe” Granlund tycks ej heller han ha förstått vad ärende enligt rubrik handlar om, när han i tidningen fredag 20 augusti skriver om Korv-Görans ”belackare”. Jag har aldrig tvivlat på Korv-Göran som företag, men, det skall ej ligga där det nu ligger!
Klart där är folk, har väl efter alla mess i messaspalterna som gjort ”finnkamp” av ärendet blivit något av en moské för alla österbottningar.
Lotta Wickström-Johansson, det är dags att träda fram nu. Ge oss svar på varför Korv-Göran fick öppna före det att såväl soprum som handikapptillgänglighet var färdigställt? Vilket dokument är det nu som anger riktlinjer för vilka undantag från stadsplan som byggnadsnämnden kan göra, för det kan väl knappast ske godtyckligt? § 72 i författningssamlingen nr 102 som enligt inspektör Aspbäck skulle visa det gör det nämligen inte.
Planken som stänger in soporna mellan Kotipizza och Korv-Göran hade inte behövt vara högre än 1,50 m, vilket ej kräver bygglov så varför bevilja bygglov för planken för en höjd om cirka 1,80 m? Dessutom, vad tänker staden göra åt att dessa plank mäter mer än 2 meter över marken, alltså till och med mer än det onödigt beviljade bygglovet?
Med detta lyckades man verkligen täppa till den sista möjligheten att utifrån få en liten skymt av torget. Är det lag eller praxis att ge extra byggrätt när byggnader K-märks? Finns även tidigare ställda byggfrågor som inte fått något svar.

För ett par veckor sedan låste markägaren grinden från Dinos uteservering som vetter mot Korv-Görans. På något sätt försvann lås och kedja senaste helg.
Om det skulle bli fastlåst igen, så skulle jag redan nu gärna höra vad Räddningsverkets Ahlqvist eller Mattsson har att säga om markägarens förfaringssätt.
Låt oss tänka ett scenario om sex rullstolsbundna som sitter längst söderut på Dinos uteservering när en explosionsartad brand bryter ut i restaurangens kök vilket stänger möjligheten att ta sig ut mot söder, kanske 100 besökare till och ytterligare drygt 100 inomhus.
Hur skall alla dessa människor, och inte minst de rullstolsbundna, komma därifrån med låst grind mot norr?

Johan Dahlman
hade en på många sätt klockren insändare 21 augusti angående turismen. Johan Dahlman, som jag tidigare skrivit, mycket av det som förstörts går till vissa delar att återställa, och skulle helt säkert gynna turismen.
Och, ärendet Lilla torg handlar inte enbart om att kvarteret är K-märkt och att Mariehamns stad gjort torget till en innergård, det handlar också om förutsättningarna för turism, och turistattraktioner vilket Lilla torg varit under några år.
I plan- och bygglagen framgår klart och tydligt hur viktig ibruktagandesynen är! Korv-Göran startade upp sin verksamhet nära fjorton dagar innan denna syn genomfördes.
Skall bli väldigt intressant att framöver följa vad detta leder till. Vilka blir följderna, för sådana måste det rimligtvis bli? Kan det bli konsekvenser av sådan art att man måste stanna upp eller flytta verksamheten? Det finns alternativa placeringar eller lokaler.
Därefter skall vi tillskriva stadsplanenämnden med begäran om ändring av stadsplanen för kvarteret ifråga.
Calle Greiff

Greiff är välkommen till byggnadsinspektionen så att byggnadsinspektör Börje Aspbäck och jag kan förklara de frågor som Greiff inte förstår trots våra tidigare förklaringar.
Lotta Wickström-Johansson