DELA

Lilla Holmen, vår oas

För att få något att hända krävs mod att ta beslut. Det krävs lika mycket vilja till utveckling som mod. Det har nu infrastrukturnämnden i Mariehamn gjort. I många år har Mariehamnarnas oas, Lilla Holmen, legat långt ner på prioriteringslistan. Vad vi nu gör är att ställa om resurserna för utveckling.

Vi anser det otidsenligt att i kommunal regi visa upp tropiska fåglar i bur. Det är också otidsenligt med ett omklädningshus och byggnader i pinsamt dåligt skick. Nu vill vi se till att det finns budgetmedel för mer moderna och tidsenliga prioriteringar. För den som vill fördjupa sig i detaljer finns en rapport som underlag för utvecklingen. Rapporten är offentlig och tillgänglig för alla.

 

Debatten om avlivning av fåglar anser vi nästintill kränkande. Det är en utesluten metod. Det kommer fortsättningsvis att finnas djur på Lilla Holmen. Politiskt uppfattar vi detta som ett välförankrat politiskt beslut. Nämnden är enig och prioriteringarna klara över alla partigränser. Nu finns ett skarpt budgetförslag om att påbörja utvecklingen och nämnden har tydligt uttryckt sin vilja att området ska vara en prioritet för utvecklig.

Alternativet skulle vara att fortsätta som förut. Att fortsatt säga att utvecklig behövs men inte i realiteten göra en prioritering. Det vill inte denna infrastrukturnämnd göra.

 

Med detta arbetar vi för utveckling av Mariehamn som helhet och Lilla Holmen i synnerhet. Vi ser med det fram emot att uppfylla viktiga önskemål, som finns bland skattebetalarna i Mariehamn. Politiker som arbetar tillsammans, vågar ta beslut och utveckling på Lilla Holmen.

JULIA BIRNEY

ORDFÖRANDE INFRASTRUKTURNÄMNDEN

JILL FREDRICKSSON

VICEORDFÖRANDE

JESSY ECKERMAN

MEDLEM OCH TIDIGARE ORDFÖRANDE