DELA

Lilla Holmen missköts!

Trots att arbetsgrupper inom staden för utredande av Lilla Holmens framtida utveckling och skötsel avlöser varandra får man uppfattningen att ingenting händer med undantag för anskaffande av några lekredskap för barnen.

Känslan infinner sig att det inte finns en vilja att satsa på den alltid så omtyckta Lilla Holmen. Badplatsens omklädningsrum öppnades för allmänheten först 15 juni då sommaren redan hade anlänt och många badgäster var villrådiga. Den vackra paviljongen står i praktiken oanvänd och förfaller och dörren till ingången pryds av något fult träarrangemang för att hålla ihop den riktiga dörren.

Hela paviljongen kräver en ordentlig renovering. Den standardiserade glasskiosken som överhuvudtaget inte passar in i miljön är placerad en bra bit från paviljongen och glassätarna och andra med medhavd fika har inte tillgång till den låsta paviljongen.

Att sätta filten på gräsmattan för att avnjuta sol och fika begränsas av den myckna fågelavföringen. För många år sedan byggdes en ny bro till Lilla Holmen. Brons träverk har överhuvudtaget inte underhållits i vederbörlig ordning sedan den tillkom och förfallet tilltar.

Så bästa förtroendevalda, pärlan Lilla Holmen kräver omskötsel!

CHRISTIAN BEIJAR