DELA

Lika lön för motsvarande behörighet och ansvar

Det är inte Tehy som är orsaken till den ekonomiska krisen, lika lite som det var Sjömansunionen för två år sedan, eller bönderna. Regeringen Gunell håller på att få slut på syndabockar för hur de misskött vår ekonomi, med ännu ett helt år kvar till valet.
Den fråga som behöver ställas i vårdstrejken är inte hur mycket Tehy vill ha i löneförhöjning, utan vad det är som berättigar den. Det gäller alla lönenivåer i offentliga sektorn. Arbetsuppgifter, ansvar och behörighetskrav.

Sjukskötarens arbete är otvivelaktigt ansvarsfullt och viktigt. Så viktigt att Lagtinget kanske till och med måste skriva en lag speciellt för att tvinga sjukskötarna på jobb. Men någon lön motsvarande det ansvaret är de inte värda. Om vi jämför löner, behörighet och ansvar för politiker och sjukskötare, hur ser det då ut?
1) Sjukskötaren, inte läkaren, har huvudansvaret för en avdelning med 10-15 patienter, nattetid oftast ensam. Det är inga friska människor som ligger på avdelning, och hela arbetspasset består av att följa upp patienternas medicinering och status och fatta beslut om åtgärder. Sjukskötaren kan bara vara hos en patient i taget. Om det går fel i något annat rum är ansvaret sjukskötarens, som kan åtalas och dömas för vårdfel eller i värsta fall dödsvållande. Det har hänt.
Sjukskötarens utbildning är tre och ett halvt års studier vid yrkeshögskola efter gymnasiet, och grundlönen är ca 2200 euro. (Det är bara grundlöner som kan jämföras, tillägg för nätter och helger är just tillägg. En del politiker och debattörer förstår inte skillnaden.)
2) Landskapsregeringens jobb är att se till att samhällets långsiktiga grundtrygghet, försörjning och livskvalitet upprätthålls. Genom att fördela vår gemensamma kassa på ett sätt som gynnar samhället som helhet. Landskapsregeringen är också en arbetsgivare med närmare 1500 anställda. Och har därmed också ett socialt ansvar gällande personalens hälsa, trivsel och anställningstrygghet.
Landskapsregeringen har inga behörighetskrav. Ordinarie tjänstetid är 8-16.15. Lantrådets grundlön är ca 8300 euro, vicelantrådets ca 7300 och de övriga ministrarna har ca 6900 per månad. Ersättningar utöver grundlön lika som övriga tjänstemän. Löneklass A30 har stigit med 627,83 sedan 2010. Landskapsregeringens grundlöner har fördubblats sedan 1999.
3) Lagtinget består av 30 ledamöter, de är förtroendevalda på fyra år och kan inte avskedas. Lagtinget har inga behörighetskrav, inget tjänsteansvar och i praktiken inte heller någon funktion, efter att vi gick med i EU. Lagtinget sammanträder under 25 veckor och får betalt även de övriga 27. Närvaro vid vid namnupprop (ca 5 minuter) vart tredje plenum krävs för att få lyfta månadsarvode. Plenum är måndag, onsdag och fredag.

Talmannen lyfter ca 5700 euro per månad, vicetalmännen ca 4000 och de övriga ledamöterna 3800. Även lagtingets grundlöner har fördubblats sedan 1999, med oförändrad arbetsbörda, och löneklass A28 har stigit med 521,30 sedan 2010. Lagtingsledamöternas ersättningar utöver grundarvode är till vissa delar högre än övriga tjänstemäns. Lönetillägg för mobiltelefon höjdes exempelvis med 20 euro till 120 euro per månad 2013.
Vårdstrejken är ett ypperligt tillfälle att införa lika lön för lika behörighet och ansvar. Då slipper vi diskussionen om bra eller dåligt, om jämlikhet, om vems jobb som är viktigare, och om vem som jobbar mer än vem. I den offentliga sektorn finns det inget som berättigar olika lön för motsvarande behörighet, lika lite som olika lön för samma arbete.
Det är inga som helst problem att hitta det Tehy önskar och mycket mer i den politiska godispåsen, även i dessa tider. Det gäller bara att flytta våra skattepengar från det några enstaka politiker vill ha, till det som hela vårt samhälle behöver.
Jan Liljehage
Beslutsfattare i Lagtinget 1991-1999