DELA

Lika chans för alla

I fredags (8 april) anordnade Ålandstidningen en politisk debatt i samarbete med Ålands lyceum, med representanter från den åländska ungdomspolitiken. Debatten hölls i lyceet och publiken utgjordes av skolans elever. Det är jättebra att eleverna får en inblick i var de olika ungdomspolitiska grupperna står såhär i valtider, men jag har väldigt svårt att se logiken i att begränsa möjligheterna till insyn i politiken för övriga intresserade ungdomar.

Som studerande vid Ålands Yrkesskola upprör det mig att något liknande inte anordnas i min skola. Det bästa vore en debatt dit alla gymnasier är inbjudna och kan vara delaktiga, kanske till och med högstadierna. Att ordna en debatt för enbart lyceet visar på ett väldigt elitistiskt tänkande, då faktum är att politiskt intresserade och engagerade ungdomar står att finna på avsevärt fler platser än enbart Ålands lyceum.
Det talas mycket om att öka intresset för politik hos unga, varför i så fall begränsa deras möjligheter? Vi i Röd Ungdom står för att alla ska få en chans att påverka.
William Ramsdahl
Röd Ungdom