DELA

Lik i garderoben?

På Åland transporteras nu 95% av vårt biologiska industri-, slakt- och hushållsavfall med Gunnarsbyskogarna som slutdestination, utan fullständiga tillstånd, utan fungerande kontroll över läckage.

Samtidigt som det är stora itag vad gäller näringsläckage från två enstaka smågårdar i Kumlinge. Den här snedvridna ”miljöpolitiken” har pågått under hela senaste regeringsperiod, men inte ens oppositionen verkar ha en offentlig åsikt.

Finns det lik i garderoben månne?

Rågrannar