DELA

Ligger ekoturism i linje med race på Slemmern?

Till miljöansvariga i Landskapsregeringen på Åland Mariehamn 2007-11-16. Angående motorbåtracerlopp på Slemmern sommaren 2008.

The Race. På Slemmern ser jag framför mig det lilla barnet med metspöet i handen, i roddbåten med sina föräldrar och de glädjs åt fiskelyckan, en stor abborre, några strömmingar och en fet sik! Vart tog de vägen?
Nu väntar vi med stor spänning på hur det skall gå för racerförarna i nästa års motorbåtracerlopp på Slemmern, jag för min del tror att det blir ett dött lopp.
Har det gjorts en miljökonsekvensutredning om effekterna utifrån alla aspekter av ett sådant evenemang?
Om inte, gör det!

Brist på ansvar hos politiker i den ambitiösa planen om restaurering av Östersjön är uppenbar om inte evenemanget stoppas.
Före valet var alla överens om hur viktig miljöhänsynen är i alla politiska och ekonomiska sammanhang och särskilt då Östersjön, ett särskilt känsligt brackvatteninnanhav.
I högstämda tal talar makthavare om tillit och trovärdighet? Hur var det med den fenomenala retoriken, ”tänk globalt och handla lokalt”!
Ligger ekoturism i linje med ett racerlopp på Slemmern?
Hur mycket fossilt bränsle går upp i rök och lägger sig som en tunn hinna i atmosfären och hindrar värmeutstrålningen från vårt jordklot och kväver oss till döds?

Den enda tid människan har är hennes livstid! Det är bara fråga om tid och kommande generationer!
Hur klarar de biologiska organismerna fiskar, fåglar, tång, musslor och andra vattenberoende arter (också människan) den gigantiska påfrestning på vattenekosystemet som ett racerlopp på Slemmern utgör?
Är det fortfarande så att de privatekonomiska intressena går före de allmänmänskliga intressena? Eller är det så att alla tjänar på affären?
Det kanske är så att några personer tjänar några ”sketna” miljoner på ett ”sketet” evenemang som ett racerlopp på Slemmern utgör.

Vilka är glada åt Ålands initiativ att anordna evenemanget? Kanske de tänker, skönt att slippa eländet, nu har vi i alla fall ett rent samvete medan Åland får ett rent helvete.
Jag tror att Golfströmmen innan dess ändrat riktning och med en järnspik slagit ”hole in one” och fört bort hela evenemanget ur dagordningen?
Miljöbalken