DELA

Liewendahl ska först söka stöd i eget parti

I en insändare försöker Robert Liewendahl (fs) ställa mig mot väggen vad gäller biografens framtid på Åland. Jag hade redan i våras en idé om hur man kunde lösa problemet genom nordiska medel. Den idén fick inget stöd i landskapsregeringen, framför allt inte av Liewendahls eget parti.
Jag anser att det tillhör stadens kompetensområde att om behov finns köpa Bio Savoy, liksom man gjorde med Kobba klintar, men då ska det finnas en förening eller annan entreprenör som är villig att sköta driften.

Om Filmklubben Chaplin är villig att bli driftsentreprenör för bion, tycker jag att de ska inlämna en anhållan till Mariehamns stad ang köp av Savoy-huset. Då utgår jag ifrån att Robert Liewendahl ser till att Fs stöder det köpet. Hittills har ingen i partiledningen delat hans åsikt.

Vad gäller Lilla salen i Alandica så är den ypperlig för bioverksamhet. LR kan eventuellt köpa in nödvändig utrustning, men även där ska dialogen i första hand gå mellan driftsbolag och biograf-entreprenör. Om inte Fs gör det, så tror åtminstone jag ännu på det privata näringslivet och företagsamheten.
Vad gäller medel till föreningarna (inkl Filmklubben Chaplin) så är det Kulturdelegationen som hittills fördelat de 730.000 Euro som finns för kulturen. Där har Robert Liewendahl säte och stämma, så det är bara att prioritera!
Camilla Gunell (s)
Kulturminister