DELA

Liberalernas syn på användningen av Paf-medel

I lagtingsdebatten, och här senast i en insändare signerad lagtingsledamot Barbro Sundback, fortsätter socialdemokraterna att vantolka liberalernas politik. Ett klargörande är därför på sin plats.
Vi anser att lagstiftningen som reglerar Paf:s verksamhet behöver moderniseras, en transparent fond inrättas (gärna med fokus på ett grönt och innovativt näringsliv) och en fungerande tillsyn utvecklas. Allt för att i möjligaste mån garantera likabehandling, laglighet och en hållbar ekonomisk politik.

Liberalerna anser att pafmedel i första rum ska användas till att finansiera tredje sektorn i enligt med vad lagen stipulerar. Vi tycker också att Paf-medel kan används till investeringar och avgränsade projekt som utvecklar det åländska samhället och som alla ålänningar kan få nytta av och ta del av. Vi har varit med och fattat sådana beslut, till exempel Sjöfartsmuséett och en ny geriatrisk klinik (Gullåsen).

Men vi ser med oro på att landskapsregeringen binder allt mer pafmedel till ordinarie löpande och lagstadgad verksamhet, bland annat Husö biologiska station, Visit Aland, Hushållningssällskapet, bildningsförbunden och Medis. Dessutom är vi kritiska till hur senaste tilläggsbudget för år 2013 utformades, där ordinarie budgetmedel togs bort från budgetmoment och retroaktivt ersattes med pafmedel bara för att frisera och förbättra resultatet för år 2013 med 1,36 miljoner euro. Tilläggsbudgeter är inte till för att försköna resultat utan för att balansera ökade kostnader eller intäkter under året.

Att ha en avvikande politiskt åsikt från majoriteten och socialdemokraterna är enligt Sundback ”patetiskt” och att driva den är ”maniskt”. Lagtingsledamot Sundback bemästrar härskarteknikerna till fulländning och det anser vi är ett genuint osympatiskt sätt att debattera.
Liberala lagtingsgruppen
genom
Katrin Sjögren