DELA

Liberalernas agerande i debatten är desperat

Ett lågvattenrekord på debatten i lagtinget nåddes enligt min mening i onsdags, 26/3.
Ledamot Mats Perämaa insinuerade och anklagade gång på gång landskapsregeringen (LR) för att ha manipulerat beräkningarna av justeringsbeloppet av landskapsandelarna mellan landskapet och kommunerna. Vicelantrådet Roger Nordlund redogjorde öppet, ärligt och sakligt för hur LR gjort beräkningarna och framhöll att detta skett enligt gällande lagstiftning.
Nordlund medgav att LR gjort ett misstag, ett procedurfel, då man inte använt sig av ÅSUBs utredning av uppföljning av landskapsandelarna 2008 vid förhandlingarna med kommunförbundet och Mariehamns stad. Perämaa ignorerade denna information och fortsatte oförtrutet att dundra på med osakligheter som att:
”landskapsregeringen genom kreativa beräkningar gör gällande lagar betydelselösa”.
”landskapet viftade bort ÅSUBs beräkningar”
”landskapsregeringen har gjort denna manöver för att ekonomin inte är i skick”.
”landskapsregeringen har sett sig tvungen att kalkylera ner justeringsbeloppet till en sådan nivå att frågan förhoppningsvis skulle försvinna från den politiska dagordningen”.
”landsskapsregeringen väljer att inte följa gällande lagar”.
Liberalernas ordförande Katrin Sjögren stämde in i klagokören genom att beskylla landskapsregeringen för ”att lägga ut dimridåer”, ”att slira på sanningen” och kalla det hela för ”en affär”.

Helhetsintrycket av liberalernas agerande i debatten är ett desperat och krampartat försök att försöka misskreditera och misstänkliggöra landsskapsregeringen genom att utan saklig grund anklaga den för att manipulera, slira på sanningen och strunta i gällande lagstiftning.
Är det så en ansvarstagande och seriös opposition ska agera frågar man sig?
Karl-Johan Fogelström (S)