DELA

Liberalerna ville avskaffa kommunala skatteavdrag

Liberalerna och lagtingsledamöterna Viveka Eriksson, Mats Perämaa och Katrin Sjögren säger i en insändare i Tidningen Åland i lördags att de vill behålla sjukdomskostnadsavdraget i kommunalbeskattningen.
När det nuvarande budgetförslaget för år 2012 presenterades för det nytillsatta lagtinget av dåvarande regerings expeditionsministär bestående bl. a av ovanstående nämnda liberaler så förundras man av en sak.
I budgetförslaget för 2012 under moment 44.05.36 ”Kompensation för förlust av skatteintäkter som orsakas av avdrag” som framarbetats av dåvarande liberaler i regeringen kan man tydligt läsa följande ”citat”: Landskapsregeringen avser att lämna ett lagförslag enligt vilket den kompensation för vilken anslag upptas under detta moment fasas ut under en treårsperiod. Den slutliga utformningen klargörs i samband med utarbetandet av lagförslaget ”slut citat”
I momentet nämns landskapslagen 2007/ 75 om kompensation för förlust av skatteintäkter. I denna lags första paragraf om de kommunala skatteavdragen nämns det kommunala sjukdomskostnadsavdraget, studieavdraget, studielåneavdraget och resekostnadsavdraget.
Så vitt man kan förstå av skrivningen i detta moment så hade liberalerna i regeringsställning långt gående planer på att inom en tre- års period avskaffa samtliga nämnda kommunala skatteavdrag genom ett lagförslag till lagtinget. Därför låter nu tidigare regeringsansvariga liberalernas nya oppositionslinje i denna fråga mycket märklig och konstig.

I lagtingets finansutskotts bearbetning av budgetförslaget för 2012 har inte liberalernas ledamöter Tony Asumaa eller Mats Perämaa på något vis reserverat sig mot denna skrivning vilket med ovanstående som grund kan ha en naturlig förklaring.
När det gäller sjukdomskostnadsavdraget så framgår det ur landskapsregeringens utredning från 2008 om ”hur situationen kan förbättras för ekonomiskt utsatta pensionstagare” punkt 3.4.
Att av de åländska avdragen i kommunalbeskattningen är det sjukdomskostnadsavdraget som är av betydelse för pensionstagare med mycket små inkomster.
Henrik Lagerberg (s)