DELA

Liberalerna vill modernisera och avbyråkratisera

Självstyrelsen finns till för människorna. Tack vare vår självstyrelse har ålänningarna haft redskap att bygga ett bra Åland för oss alla.
Liberalerna fortsätter på den inslagna linjen och tar ansvar för en stabil samhällsutveckling som är förankrad i vår självstyrelse. För att inte stanna upp och stagnera måste vi också tänka nytt och modernisera. Vi vill utveckla vårt självstyrelsesystem, särskilt inom de områden som förbättrar livet för oss ålänningar. Viktigt är att företagare och näringsliv har goda förutsättningar för nyetableringar och tillväxt.

Liberalerna välkomnar nya företag till Åland och tror att en modernisering av näringsrätten kan underlätta nyetableringar.
För det första vill vi ändra kravet på styrelsesammansättningen så att företag i framtiden kan tillsätta sina styrelser på professionella grunder. Systemet med 2/3 majoritet av ålänningar i styrelsen riskerar bli ett bulvanförfarande som knappast har ett större värde som ett språkskydd.
För det andra vill vi förenkla tillämpningen av vår näringsrätt genom att införa ett anmälningssystem som underlättar och avbyråkratiserar ansökningsförfarandet. Här ställs samtidigt krav på att språket ska vara svenska i företagens verksamhet i och kontakter till det åländska samhället.

Liberalerna vill tillsammans med andra progressiva krafter ta steg vidare i utvecklingen av ett framgångsrikt Åland!
Liberalerna på Åland
Viveka Eriksson,
ordförande
Mats Perämaa,
viceordförande
Katrin Sjögren,
viceordförande