DELA

Liberalerna värnar om grunderna för självstyrelsen

Jordförvärvslagen för Åland är en central del av vårt självstyrelsesystem. Lagens tillkomst innebär ett genombrott i värnet av jordägandet på Åland och lagen har uppfyllt de förväntningar man ställde på den.
Ändrade förhållanden har skapat behov av justering i tillämpningen av lagen utan att dess paragrafer behöver ändras. Därför har landskapsregeringen antagit riktlinjer för lagtillämpningen i vissa bestämda situationer.

Med tanke på jordägandets centrala betydelse för bl.a. en fungerande marknadsekonomi ska liberalerna medverkan till att dessa riktlinjer blir så klara och tydliga som möjligt så att de tjänar näringslivet och medborgarna.
En fungerande marknad mår bäst av största möjliga näringsfrihet – ett liberalt ”brand” för en modern utveckling.
Liberalerna arbetar därför för en reform av näringsrätten på Åland som tryggar näringsfrihet, konkurrens och samhällsbalans.

Krav på näringstillstånd bör bytas mot ett anmälningsförfarande. På basen av anmälningar kan landskapsregeringen och övervakande myndigheter se till att Ålands språkliga status bevaras i kombination med största möjliga näringsfrihet och effektivitet.

Liberalernas lagtingsgrupp
gm Gunnar Jansson, ordförande