DELA

Liberalerna spelar dubbelt

Liberalerna Katrin Sjögren och Mats Perämaa uppmanar landskapsregeringen att stoppa den pågående driftsprivatiseringen av sjötrafiken. Orsaken är att det kommer in ”utomåländska” rederier på marknaden, vilket kan påverka arbetsmarknaden för de landskapsanställda sjömännen. Sent ska syndarn vakna, måste jag säga.

Orsaken till att landskapsregeringen tagit principbeslutet att konkurrensutsätta hela sjötrafiken är rent ekonomiskt. Sjötrafiken har år för år kostat allt mer. Det krävdes ett beslut som på ett kraftfullt och långsiktigt sätt kunde bryta denna kostnadsökning.
Alternativet hade varit kraftiga nedskärningar i serviceutbud och turtäthet vilket skulle ha skadat livet i skärgården än mera. Att konkurrensutsätta trafiken gör att landskapet kan få ner skattebetalarnas kostnader för skärgårdstrafiken med 3-4 miljoner årligen samtidigt som vi bibehåller servicenivån.

Liberalerna har i likhet med alla andra partier i lagtinget konsekvent stött och drivit på driftsprivatiseringen av sjötrafiken. Budget i balans har varit en målsättning för lagtingets alla partier. Att besluten om konkurrensutsättning via en upphandling i enlighet med EUs regelverk kunde leda till att det kommer in andra aktörer än åländska rederier, var en uppenbar risk eftersom marknaden inom EU ska vara fri.

De linjer som hittills övergått i privat drift är åländska och finländska. Om det nya rederiet är finländskt har de ombordanställda rätt att gå över till den nya entreprenören med bibehållna löner fram till våren 2017 då entreprenörerna själva ska framförhandla avtal med sjöfacken. De finländska kollektivavtalen gäller inom åländsk skärgårdstrafik, oberoende av rederiets hemort. Den södra linjens entreprenad vanns dock av ett estniskt rederi. Där finns inte samma lagliga rätt för de ombordanställda att gå över, men däremot har rederiet sagt att man söker sjökunnigt folk. Eftersom kravet i upphandlingen var starkt gällande språk, krävs det att de ombordanställda talar svenska. Brister i språkkunskaper är till och med en grund för hävning av avtalet.

Det är intressant att liberala politiker som Mats Perämaa och Katrin Sjögren, som dessutom vill slopa tillståndsplikten för näringsrätt, vädjar till landskapsregeringen att invänta ett nytt EU-direktiv som skulle begränsa marknaden. Tyvärr är dessa direktiv varken gällande än eller implementerade i finländsk och åländsk lag. Om direktivet överhuvudtaget är tillämpbart på upphandlingar av den åländska skärgårdstrafiken är tveksamt. Det är därför fel att till allmänheten försöka påstå att landskapet skulle ha haft sådana möjligheter.

Om liberalerna är emot konkurrensutsättning av sjötrafiken och anser nu att den ska stoppas, vilka egna realiserbara förslag har man då för att minska utgifterna inom sjötrafiken och samtidigt behålla en levande skärgård?
Camilla Gunell (s)
Lantråd