DELA

Liberalerna för en öppen debatt

Nya Åland frågar på ledarplats (torsdagen 2 augusti) om “vem som helst får ställa upp för vem som helst ?” i politiska val.
Frågan riktas till liberalerna och kan besvaras med att den som omfattar liberalernas grundläggande värderingar och program är välkommen att delta.

Liberalerna på Åland är ett etablerat parti med över 600 medlemmar och en aktiv representation i lagtinget och i de flesta kommuner.
“Trygghet och utveckling”, “självstyrelsepartiet för hela Åland”, “de gröna öarna” och så vidare anger en kontinuitet i vår politik, men det finns också en ständigt levande och prövande debatt som leder till förnyelse och förändring.
De personer som söker sig till liberalerna är välkomna att delta i diskussionerna och i partiarbetet. I val utformar vi en gemensam plattform med utgångspunkt från våra målsättningar och program.
De formella besluten om program och kandidatnominering tas av styrelsen, som består av en representant från alla kommuner och från kvinno- och ungdomsgruppen samt lagtingsgruppen i dess helhet. De som kandiderar väljer att omfatta ett gemensamt utarbetat valprogram

Debatten är livlig och spännvidden är stor. I ett liberalt parti är individens frihet den ideologiska utgångspunkt som utgör grunden för de samhällsmodeller som socialliberaler, marknadsliberaler, liberala rebeller och vanliga “ålandsliberaler” argumenterar för.
Fredrik Gustafsson, en av många liberala medlemmar, deltar aktivt i samhällsdebatten och ställer ofta saker på sin spets med skarpa argument i liberal anda. Vi liberaler är alltid öppna för debatt. Det som är förnuftigt växer fram i dialog mellan människor.

Viveka Eriksson
ordförande för Liberalerna på Åland