DELA

Liberalerna för aktiv kulturpolitik

Peter Winquist som under lång tid förtjänstfullt drivit posthuset i Eckerö, skapat postvägen och på olika sätt stått upp för kulturen och kulturarbetare både internationellt och på Åland är kritisk till den förda kulturpolitiken. Som representanter för Liberalerna i Ålands Kulturdelegation vill jag klargöra följande. Liberalerna har inte haft kulturministerposten och i flera frågor vi inte fått gehör för våra förslag såsom posthuset och utvecklingen av kultur i skärgården.

Liberalerna har en långsiktig målinriktad kulturpolitik. Vi har stått bakom Biblioteket, KK-huset och Sjöfartsmuseet. Vi har också betonat och lyft fram behovet av att tillsammans med Peter Winquist komma till en ansvarsfull lösning för Posthuset i Eckerö, som både kulturellt och turistiskt med 30.000 besökare är viktig för Eckerö och hela Åland. Liberalerna har velat kalla Winquist till kulturdelegationen. Vi har också fört fram Winquist för stipendier för att blygsamt kunna uppmärksamma hans stora kulturinsatser. På liberalernas initiativ gick kulturdelegationen också ut i media för ett år sedan där det poängterades att man måste komma till en lösning för Posthuset.

Liberalerna är helt inne på samma linje med Peter Winquist att det skall skapas kulturella centra typ Posthuset, Önningeby, Grelsby kungsgård med barnkultur, Bomarsund-Kastelholm, Tulludden i Föglö. För att lyckas med det gäller det att kommuner, näringsliv och landskapet backar upp eldsjälar som Peter Winquist och Kjell Ekström. Liberalerna är också för ett nätverk för kulturarbetare som kan utveckla kultur och turism för Ålands bästa.
Hannele Vaitilo (Lib)
vice ordförande i Ålands kulturdelegation
Rolf Lindqvist (Lib)
medlem i Ålands kulturdelegation