DELA

Liberalerna är fler än Gunnar Jansson

Benita Mattsson-Eklund (BM-E) utnämner 18.3. Gunnar Jansson till en solist bland liberalerna. Förvirrad av ilska går BM-E vilse och förbiser att Liberalerna på Åland och dess lagtingsgrupp håller sig till demokratiska regler och procedurer.
Beslutet vid lagtingsgruppens möte i onsdags om mediaavgiften var enhälligt.
Att utnämna Jansson till solist i det sammanhanget är att ge hans person en betydelse som ingenting har med sanning och verklighet att göra
Liberala lagtingsgruppen