DELA

Liberaler utan egna visioner

Liberalerna, med tjänstlediga näringschefen Olof Erland i spetsen, försöker marknadsföra sig med hjälp av Ålands Framtids visioner om självständighet och det av oss påtalade behovet av samhällsutveckling. Frågan till liberalerna är; tror liberalerna allt skall bli som det är bara för att man inte gör något? Är det inte dags att liberalerna visar vilken politik de själva vill driva?

I ett antal insändare går liberalerna till frontangrepp mot Ålands Framtids visioner om självständighet, liksom det av oss påtalade behovet av samhällsutveckling. Liberalerna talar samtidigt varmt för nytt liberalt ledarskap men glömmer att berätta vad man vill göra med det omtalade ledarskapet.

Den information som hitintills lämnats ut bådar dock inte gott för ålänningarna. I rösterna från de liberala leden talas allt oftare om att språkskyddet numera är onödigt, att Åland inte skall överta mer behörigheter och att ålänningarna borde knyta ännu tätare kontakter österut i stället för att utöka samarbetet västerut. Ungdomar som studerar i Sverige uppmanas t.o.m. att åka till Finland och studera i stället.

Kort sagt verkar liberalerna endast vilja förvalta det som redan finns med så få förändringar som möjligt. Säkert en bekväm tillvaro för en makthavare, men farlig för samhället eftersom omvärlden ständigt förändras och ställer nya krav. Problemen med EU är bra exempel liksom den fortsättningsvis helt låsta PAF-konflikten. Den liberala lösningen verkar vara att ålänningarna skall lägga sig i alla frågor och låta den finska statsmakten bestämma.

Det mest ledsamma i den liberala insändarfloden är bristen på egna fakta.
Argumenten bygger mest på känslomässiga antaganden och rena missupfattningar, något som gör det mycket svårt att föra en konstruktiv debatt. Att man från liberalt håll också använder sig av ren skräckpropaganda i brist på annat förbättrar knappast situationen.
Rolf Granlund
Ålands Framtid