DELA

Liberaler arbetar för social trygghet

Vi förstår att det inte kan vara lätt för sossarna att förklara och försvara sin förda politik. Saken blir dock inte starkare av att peka finger och framföra ogrundade anklagelser om andra partier så som Henrik Lagerberg gör då han på insändarplats går till hård attack mot liberalerna.
Frågan är varför kompromissar sossarna i en sådan utsträckning att trovärdigheten som ett parti som försvarar den sociala tryggheten blir lidande?
Socialdemokraterna har omfattat förslaget om det allmänna avdraget och säger att det är en kompromiss. Liberalerna vill, med en enkel justering av lagförslaget, gynna alla inkomsttagare med ett avdrag, men med större betoning på låg – och medelinkomsttagarna.

När det gäller avgifter för hälso- och sjukvården har liberalerna tidigare verkat för att primärvården skall vara avgiftsfri. Nu senast har vi både i ÅHS styrelse och i lagtinget föreslagit ett fortsatt låginkomstskydd för avgifterna.
I den lagframställning som behandlas i lagtinget skriver landskapsregeringen att ”det kan ha negativa ekonomiska konsekvenser för patienter med låg årsinkomst och höga sjukdomskostnader” att ta bort låginkomstskyddet. Ändå föreslås att låginkomstskyddet skall avskaffas – med sossarnas goda minne!

I samband med budgetbehandlingen föreslogs ett pensionärstillägg till de mest utsatta pensionärerna, ett så kallat ålandstillägg. Den liberala gruppen stod helhjärtat bakom förslaget, socialdemokraterna gick emot.
Liberalernas förslag om ett avgiftstak i barnomsorgen kombineras med befrielse från avgiften under en viss gräns och en kompensation från landskapet till kommunerna så att inte familjer med låga- eller medelinkomster skall få höjda dagisavgifter. Vi månar om barnfamiljer också i den här frågan.
Raija-Liisa Eklöw (lib)
Viveka Eriksson (lib)
Katrin Sjögren (li b)