DELA

Liberala tankar dagen till ära

Idag är kvinnan inte ens trygg i sitt eget hem. För att bygga framgångsrika och mänskliga samhällen behövs trygga kvinnor inom alla positioner för att bryta upp gamla maktstrukturer och ge plats för nytänkande.

Vi anser att ett modernt samhälle som strävar efter utveckling innehåller ett ökat kvinnligt företagande jämfört med idag. Vi hoppas att den höga utbildningsnivån bland kvinnor formar och kommer att påverka framtidens arbetsmiljöer i högre utsträckning än idag.

När är vi i mål? När har den internationella kvinnodagen levt ut sin roll, och vi har skapat ett jämlikt samhälle för alla?

Det är bara tillsammans vi kan skapa ett mer jämlikt samhälle.

Mikael Staffas, Liberal lagtingsledamot

John Holmberg, Liberal lagtingsledamot

Roger Eriksson, Liberal lagtingsledamot

Torsten Sundblom, Liberal lagtingsledamot