DELA

Liberal linje står fast

I oppositionsarbetet finns olika inslag, det handlar om att granska sittande regering, komma med egna förslag samt säga ifrån när något går snett.
Under de senaste veckorna har liberala initiativ varit dominerande på lagtingets föredragningslistor. Vi har granskat regeringen med ett antal skriftliga frågor och med ett spörsmål möjliggjort en diskussion i lagtinget om hur ”Skarventvisten” påverkat bemanningskostnaderna inom skärgårdstrafiken. Liberala lagtingsgruppen har framfört egna förslag i åtgärdsmotioner och en lagmotion inom områden som berör servicesedlar inom samhällsservicen, public service skatt istället för TV avgift, extra anslag för finansiering av kortrutt, ökad pedagogisk kompetens vid beslutsfattandet i Ålands gymnasiums styrelse.
Liberalerna säger också ifrån när det går snett vilket vi anser att det gör i den nu aktuella tilläggsbudgeten. Det är särskilt tre frågor som lyfts fram av gruppen. Det finns behov av tydligare prioritering i arbetet med kortrutt i skärgårdstrafiken och mer handlingskraft.
Studiestödet ska fortsättningsvis vara indexjusterat, studiestödets värde sjunker när levnadskostnaderna ökar om indexjusteringen tas bort. Liberalerna vill också att möjligheten för de studerande att arbeta mera ska utökas genom att inkomstgränserna höjs men det ska vara frivilligt att jobba och inte av nöden tvunget. Utgångspunkten är att studierna ska vara avklarade inom rimlig tid så att den studerande får sin examen och kan ge sig ut i arbetslivet.
Sjukkostnadsavdraget ska finnas kvar, det har stor betydelse för pensionärer, barnfamiljer, de personer som har små ekonomiska marginaler, grupper med stora behov av sjukvård, de som är syn- eller hörselskadade. Enskilda ålänningar kommer att bidra till arbetet för budget i balans när skatterna och ÅHS avgifterna höjs därför är det fel att dessutom ta bort sjukavdraget.

Politik handlar om att använda de gemensamma resurserna på ett effektivt och klokt sätt så att människorna får valuta för pengarna i form av en väl fungerande samhällsservice. Politik handlar även om att solidariskt se till att de som är utsatta och som har särskilda behov kan känna trygghet i vårt välfärdssamhälle.
Liberalerna har i regeringsställning tagit ansvar för samhällsekonomin och jobbat för att upprätthålla en god samhällsservice. Vi fortsätter på samma linje i opposition. Det innebär också egna vägval som inte alltid följer den väg regeringen stakar ut. Liberalerna är övertygade om att vårt nu aktuella vägval på sikt innebär större samhällsekonomiska vinster än landskapsregeringens förslag. Till exempel vill vi påskynda arbetet för att minska driftsutgifterna inom skärgårdstrafiken, en av de allra viktigaste frågorna för att få budget i balans.
Liberalerna på Åland
Viveka Eriksson
Mats Perämaa
Katrin Sjögren