DELA

Lib-påstående stämmer inte

Landskapsregeringen har en ” kameral attityd” till budgeten säger Liberalernas nyvalde ordförande i en intervju. Samma ordalydelse använde förövrigt den förra socialdemokratiska partiledaren Juholt för att beskriva finansminister Borgs strävanden om att bringa Svearikets budget i balans. Intressant.
Det är ställt utom all tvivel att landskapets offentliga utgifter överstiger inkomsterna. Till den delen råder en politisk enighet. Men att försöka skriva om historien, i syfte att skönmåla det egna partiet tidigare insatser, är inte okej.

Att liberalernas fokus i trafikpolitiken är riktad mot Föglö och Kumlinge, är ingen nyhet. Jag lägger ingen värdering i det, men kan konstatera att för mig som trafikansvarig är det viktigt att hela Åland och hela dess skärgård även Brändö, Enklinge, Sottunga, Kökar med flera ges förutsättningar att verka och utvecklas som regioner. Att då påstå att den förra landskapsregeringen, där Katrin Sjögren ingick, sparade 3000 körtimmar i skärgårdstrafiken är ett påstående som inte överensstämmer med verkligheten. Det vet jag, eftersom jag var ansvarig för trafiken under den aktuella perioden.
Veronica Thörnroos (C)
Infrastrukturminister