DELA

(Lib) om skyddsrum

Frågan om skyddsrum har fått stora proportioner i lagtingsdebatten.
Liberalernas lagtingsgrupp konstaterar att byggbestämmelserna enligt Ålands krav nu finns på svenska och att storleksgränsen för krav på skyddsrum höjs. Det finns möjligheter till dispens, men alternativet med ett generellt undantag för enbart Åland har ännu inte kunnat uppnås.
Eftersom det är fråga om riksbehörighet är landskapets handlingsutrymme begränsat, och förändringar i lagstiftningen är en fråga om förhandlingar där två parter ska vara överens.
Ett övertagande av behörighet diskuteras, men lagstiftningen är omfattande och vi anser att konsekvenserna bör vara klara.

Frågan om skyddsrum är viktig av ekonomiska skäl och för att en anpassning av krav och bestämmelser borde göras för att bättre motsvara dagens säkerhetspolitiska utveckling.
För vår del tror vi på att fortsatt idogt arbete och förhandlingar kan leda till fortsatta positiva reformer i lagstiftningen.

Liberalernas lagtingsgrupp.