DELA

Lib har inte förstått

Tack till Katrin Sjögren för att hon svarat på min insändare om liberalernas uppfattning om hur de vill använda Paf-medel. Det är ett viktigt klargörande. Det framgår tydligt av insändarna att liberalerna grundar sina åsikter på felaktiga åsikter om regeringens budget.
Jag citerar .” Vi ser med oro på att lanskapsregeringen binder alltmer Paf-medel till ordinarie löpande och lagstadgad verksamhet bland annat Husö biologiska station, Visit Aland, bildningsförbunden och Medis ”. Landskapsandelarna för Medis och bildningsförbundet finansieras inte med Paf-medel utan med ordinarie medel. Utöver det kan bildningsförbunden som är en del av tredje sektorn ansöka om Paf-medel som vilken annan ideell organisation som helst. Visit Aland och Husö biologiska station är de facto inte ordinarie verksamhet utan drivs inom organisationer som räknas till den tredje sektorn. Den oro som liberalerna hyser för att regeringen utökar användningen av Paf-medel för löpande ordinarie verksamhet är således obefogad.

I budget för 2014 finns 36 miljoner i Paf-medel . Av dessa har lagtinget beslutat att 10 miljoner placeras i en ”utjämningsfond” för att bygga upp ett nytt stabilitetssystem likt den fond som förbrukades under den senaste regeringens mandatperiod. Sju miljoner av ovan nämnda 36 miljoner används för ett nytt projekt kallat 2015 för att stimulera näringslivet och strukturomvandla verksamheter. Resterande 19 miljoner används för att finansiera tredje sektorn. Ett belopp som är i samma storleksordning som tidigare budgetår.

Socialdemokraterna ser Paf-medlen som en välkommen förstärkning av lagtingets budget. Pengarna behövs för att åstadkomma en balanserad bantning av offentlig sektor och särskilt för att strukturomvandla inom den offentliga förvaltningen. Vi vill förnya och modernisera istället för att lägga ner och skära så drastiskt i de offentliga utgifterna att välfärden hotas och anställningstryggheten för offentligt anställda äventyras. Paf-medlen ger oss denna unika möjlighet på kort sikt. På lång sikt behövs säkert ny lagstiftning och andra åtgärder som liberalerna efterlyser för att öka förfina användningen av Paf-medlen. Men idag och nu måste man agera beslutsamt.
Barbro Sundback (S)