DELA

(lib) har bytt fot

Utgångsläget för min kritik av liberalernas bostadspolitik grundade sig på liberalernas förra ordförande Olof Erlands påstående i en insändare att socialdemokraternas bostadspolitik är skrytsam och bygger på en illusion.
Socialdemokraternas bostadspolitik har varit konsekvent sedan 70-talet. Vi har i alla skeden drivit på om byggande av kommunala hyresbostäder Under -90 talet motarbetades dessa krav av FS och liberalerna, vilket ledde till att hyresbostadsproduktionen avstannade.

I mitt svar till Erland kunde jag konstatera att under 2000-talet har tongångarna varit positivare. Det bekräftas av Mats Perämaas insändare där liberalerna nu stöder den politik vi alltid företrätt det vill säga byggande av hyresbostäder i kommunal regi med enhetslån. Det är liberalerna som bytt fot!
Fredrik Gustafssons påstående att det offentliga byggandet skapar en stor osäkerhet och gynnar endast dem som redan har en bostad förstår jag inte alls. I en situation där det råder ständig brist på hyresbostäder är det självfallet samhällets skyldighet att tillse att det kontinuerligt produceras hyresbostäder för bland annat dem som inte har råd att köpa en egen bostad.
Christian Beijar (s)