DELA

Lex Löthman tryggar lärarbehörigheten

Fredagen den 27 september var inte bara en glädjens dag för alla demokratiskt sinnade ålänningar. Samma dag klubbade nämligen ett enhälligt lagting ett lika enhälligt betänkande från lag- och kulturutskottet som nu ger Åland en ny grundskolelag. I egenskap av ordförande för utskottet är jag både stolt och glad över att vi trots stundande val kunde enas om följande tydliga budskap till nästa åländska regering:

” Utskottet konstaterar att det av flera skäl är viktigt att även svensk lärarutbildning är gångbar på Åland varför behörighetskraven i grundskoleförordningen ovillkorligen bör ändras så att de som har svensk utbildning automatiskt ska ha behörighet att undervisa i de årskurser som de är specialutbildade för.”

Därmed har det politiska Åland tagit ett viktigt steg för att säkerställa att våra ungdomar kan få jobb direkt efter avklarade studier. Däremot är det en självklarhet för oss alla att den som önskar undervisa i alla sex årskurserna behöver komplettera sina studier.

I mångt och mycket kan vi tacka läraren Henrik ”Löken” Löthman för ovan nämnda enighet. Lagom till utskottets slutbehandling kom ett för Löken chockerande besked: vår egen utbildningsavdelning underkände hans sammanlagda meriter (lärarexamen och gedigen yrkeserfarenhet) och krävde ett helt läsår med handledare i årskurserna 1-3 som så kallad anpassningsperiod.

Det onda med det goda var att utskottet därmed fick upp ögonen för det godtycke som våra svenskutbildade lärare utsätts för av utbildningsavdelningen. Till saken hör att Löken från sakkunniga inom det finska skolsystemet har fått besked om att han där omedelbart skulle anses behörig för årskurserna 1-6.

Nu behövs snabbt en ”Lex Löthman” som säkerställer att kommande svenskutbildade lärare inte råkar ut för samma godtycke som Löken. Jag kommer att bevaka denna fråga tills dess att en ny förordning trätt ikraft.

HARRY JANSSON (C), lagtingsledamot