DELA

Leve Rådhuset!

Det blev framgång för Socialdemokraterna i Mariehamn och alla som värnar om den kulturhistoriska stadsbilden vid onsdagens infrastrukturnämndmöte. Men än är inte Rådhusets framtid spikad. Med rösterna 6-2 omfattade nämnden mitt förslag om att nämnden understryker vikten av att Rådhuset skall vara tillgänglig som en publik byggnad, på grund av dess kulturhistoriska värde för Mariehamn och att förvaltningen ges i uppdrag att söka externa hyresgäster eller arrendatorer som motsvarar kriterierna. Under våren skall byggnadens framtid avgöras.

Rådhuset är en viktig och kär byggnad för många, precis som det ofta är med äldre hus där det varit liv, rörelse och verksamheter under många år. Alla unika trähus kännetecknar Mariehamn för många besökare och ålänningar. Att först inte söka hyresgäster eller arrendatorer som vill fylla huset med publik verksamhet och liv igen skulle vara ett hån mot en så kännspak och kulturhistoriskt värdefull byggnad. Inom kort annonseras Rådhuset ut till uthyrning eller arrende och jag hoppas att alla som ser potential i huset och motsvarar kriterierna svarar på annonsen.

JESSY ECKERMAN (S)