DELA

Levande landsbygd och skärgård eller MaJo-centralisering?

MaJo (Mariehamn och Jomala) har inom tilltänkta KST-kommunförbund genom sin samarbete och 55 procent MaJoritet en absolut beslutandemakt över operativa politiska beslut, såsom personalens och servicepunkternas placering.

Budgeten består huvudsakligen av opåverkbara lagstadgade utgifter, och den hindrar inte centraliseringen genom kostnads effektiverande operativa beslut. MaJo förväntas centralisera allt till MaJo-kommunerna för att effektivisera verksamheten – varför inte – från MaJo synpunkt.

Lagtingets klubbade KST-beslut visar tydligt att Soc/C/MSÅ domineras av MaJo bosatta folkvalda som önskar till MaJo centralisera makten och besluten inom KST.

Vi Liberalerna, landsbygden och skärgården vill annat än centralisering.

Jag vill ha socialservice under landskapet, vilket ger likvärdig service åt alla, dvs även utanför MaJo-kommunerna. Även samarbetet med ÅHS skulle förbättras.

Gard Larpes (Lib)