DELA

Leva som man lär

I de nordiska länderna har vi bland de hårdaste reglerna i världen när det gäller att reglera primärnäringarna. Speciellt med fokus på antibiotika, bekämpningsmedel och djurhållning. Finland, Norge, Sverige och Åland har därför bland de renaste livsmedelsprodukterna i världen oavsett om det gäller ekologisk eller konventionell produktion. Det blir många regler, lagar och förordningar som åländska företagare inom primärnäringarna måste efterfölja. Detta gör det dyrt att vara företagare inom primärnäringarna.

Det här ska vi vara tacksamma för, högkvalitativa produkter med hårda regler när det gäller bekämpningsmedel och antibiotika är en bra investering för framtiden. Det finns dock en orättvisa i det här, det offentliga Åland lever inte som det lär. De regler som man kräver att företagarna ska följa, följer man inte själv när det gäller upphandlingar av till exempel livsmedel. Alltför ofta så köps det som är billigt in, även om det griskött som serveras kommer från grisar som står fastkedjade hela sitt liv, konstant försedda med antibiotika för att öka tillväxten. Landskapet borde här leva som man lär.

När upphandlingar görs ska det ställas krav att livsmedlen som köps in har producerats enligt de lagar och regler som gäller här. Det räcker inte att säga att samhället ska sträva efter det, såsom det ofta låter idag. Utan det ska bara göras. Det här kommer bli dyrare, det kommer vi inte ifrån men har vi inte råd med det ska vi inte införa regleringen från första början. För en näring som haft få positiva nyheter de senaste åren skulle det här vara en uppmuntrande signal. Konkurrens är bra, men den ska ske på samma villkor. Det gör den inte idag.

Åländsk ungcenter

Henrik Thyren

Leif Hagberg

Mathias Johansson

Michelle Grönlund