DELA

Leva efter tillgångarna

Vi ska vara lika rädda om våra skattepengar som den egna börsen!
Den offentliga ekonomin ska hanteras med samma omsorg som ens egen privata börs.
Har man för stora lån och utgifter så behöver man göra något åt situationen.

Det naturliga är att man funderar över om det är något i livsföringen som kan avstås ifrån och om det är något som man kan tillhandahålla på ett förmånligare sätt.Kanske kan man samåka eller dela en investering med grannen? Kanske hittar man ett sätt att få in ytterligare inkomster på? Allt för att få ekonomin att gå ihop – att få den i balans.
Mariehamn är överskuldsatt. Socialdemokraterna och liberalerna röstade 2009 igenom en ”tillfällig” skattehöjning, för att köpa sig mer tid att hinna göra förändringar i stadens ”livsföring”. Nu talas det om att den temporära höjningen skall följas av en temporär höjning igen, eftersom ingen förändring åstadkommits!

Det är som om familjen istället för att se om sitt hus köper på avbetalning, tar ett sms-lån eller tigger lite mer pengar från grannen eller nån släkting. Varken särskilt tryggt eller långsiktigt.
För att vi med trygghet skall kunna förlita oss på en fortsatt hög kvalitet inom omsorgen och skolan måste vi se om vår ekonomi och sluta leva över tillgångarna och betala av våra lån!
Dessutom måste vi se till att staden har möjlighet att skaffa sig ”extra inkomster” genom att stadsplanen möjliggör en utveckling så att företag vill etablera sig i staden.

Det krävs en ansvarsfull och ekonomiskt klok politik om vi vill ha en livfull stad med hög nivå på servicen till invånarna!
Britt Lundberg (C)