DELA

Lennart Isakssons autodemokrati

Jag trodde en smula överoptimistiskt att Moderaterna (eller vad de än missvisande må kalla sig idag) hade en viss kännedom om ”Landskapslag (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet”. I lagens § 9 stadgas uttryckligen följande om exempelvis vilka handlingar som inte behöver delges allmänhet och media:
” …  då handlingen gäller affärs- eller industrirörelse som drivs av landskapet, kommun eller annat offentligrättsligt samfund ifall handlingens tillhandahållande kan på det allmännas bekostnad gynna någon som driver likartad rörelse.”

Som synes har organet en ganska vidsträckt befogenhet att avgöra vilka uppgifter som kan skada des konkurrenskraft på marknaden. Om Lennart Isaksson inte vill inse detta har jag full förståelse för detta då han i slutstycket av sin insändare demonstrerar ett uppenbart förakt inte bara för denna lag, utan i princip all offentligrättslig lagstiftning och i dess logiska förlängning all lagstiftning.

I slutstycket av sin epistel (NÅ, TÅ) skriver han nämligen att demokratin hotas av att minoriteter och enskilda genom ”juridiskt dribbel” kan stoppa ”demokratiskt” fattade beslut. Nu är det så att även ”minoriteter och enskilda” har juridiska rättigheter i det här landet och dessa rättigheter är oundgängliga för ett demokratiskt samhälle. Riksdag och lagting ägnar sig inte åt att exempelvis lagstifta om förvaltning, byggnadsverksamhet och kommuner därför att de vill sabotera demokratin utan för att just individens rättigheter skall tillgodoses. Vi har förvaltningsdomstolar och andra rättsinstanser att vända oss vid till olagliga beslut men konsekvensen av LI:s resonemang är att varken dessa lagar eller dessa institutioner har något existensberättigande. En rätt remarkabel ståndpunkt för en fullmäktigeledamot som åtminstone till pappers (antar jag) vill bibehålla ett rättssamhälle.

Jag frågade tidigare på skämt om avsikten vid bolagiseringsivern var att avskaffa byggnadsinspektionen och insåg inte då att det var mycket värre än ett skämt.
HFD har i enlighet med EU-rätten försatt ITiden-projektet i vad som i praktiken är konkurs, även om den juridiska termen är likvidation, med fatala ekonomiska konsekvenser för staden; också då ansåg berörda politiker och tjänstemän att juridiska frågeställningar inte var värda att beakta, alternativt var man likgiltig för konsekvenserna. Att Måtar fick ett antal s.k. ”demokratiska” beslut upphävda var förstås ”juridiskt dribbel”? Anser man det bör vi också lämna EU och Europarådet (och endast i sällskap med regimen i Minsk utöva Isakssonsk ”demokrati”) och upphäva en mängd rättigheter för individer och minoriteter som förhindrar majoritetens godtycke.

För övrigt är det inte begripligt att du, LI, understöder den s.k. stadsdirektörens excentriska murbyggande mot allmänhet och media när du själv, och det patetiska nämnda objektet, har undertecknat en formulering om bättre ”kontaktytor” mot allmänheten. Var det bara tomma ord?
Peter Andersson
PS. i detta debattklimat och med denna regim a’ la D är det lika bra att lämna denna ö. DS.