DELA

Lemland kan, …. kanske

Tack Gun-Mari Lindholm för din redogörelse för hur ärendet med en ny gymnastiksal hanteras i Lemland. Ditt svar klargjorde för mig hur läget är. Jag har även läst igenom kommunfullmäktiges protokoll per den 03.03.2010 samt följande styrelsemöte per den 29.03.2010. Protokollen är tyvärr lite luddigt skrivna och man luras att tro att salen blir så liten som den skiss man tagit fram visar.
Beträffande gymnastiksalen, skall man alltså ta fram två alternativ:
-En gymnastiksal som täcker skolans behov.
-En gymnastiksal som täcker skolans behov OCH som även täcker kommuninnevånarnas behov.

Jag ser verkligen fram emot dessa förslag. Det har dröjt alldeles för länge redan. Som ni förstår ser jag ju bara ett alternativ. En större gymnastiksal kommer vi inte att ångra. Ett mindre alternativ riskerar att bli en halvmesyr som inte alla kan ha glädje av.
Hjälp kommuninnevånarna att skapa förutsättningar för fritidsintressen på hemmaplan. Med att välja ett mindre alternativ skickar vi barn och ungdomar till andra kommuners hallar. Eller kanske, ingenstans alls.
Hälsningar
Michael Numelin