DELA

Lemland – gulligull-reportage

Beskrivningen av ”Schlaraffenlandet” Lemland hade med fördel kunnat utökas med en beskrivning av motsättningarna mellan Järsö/Nåtö och ”riket” Lemland.
Hur Lemland i åratal sugit ur skatteintäkterna från Järsö/Nåtö för att bygga upp den kommunala servicen i övriga Lemland. Hur Järsö/Nåtö-bornas behov alltid fått sämsta prioritet. Hur Lemland med fullt allvar ansåg att Järsö/Nåtö-barnen kunde gå i Söderby i skola i stället för Mariehamn.
Hur Lemland ansåg att det inte behövdes kommunalvägar på Järsö/Nåtö. Hur Lemland ansåg att det inte förelåg behov av barndagvård på Järsö/Nåtö när övriga Lemland inte hade det (kan barnen i Lemland vårdas i hemmen skall väl de fina fruarna i Järsö/Nåtö kunna ta hand om sina egna ungar).

Hur Lemland inte ansåg att färskvattenfrågan behövde lösas på Järsö/Nåtö när till exempel Flaka inte hade vattenledning. Hur Lemland ansåg att avloppsfrågan på Järsö/Nåtö var för dyr för kommunen att ordna. Hur kommunen ansåg att ett fiberkabelnät på Järsö/Nåtö var onödigt men kabelnätet i Söderby nödvändigt. Hur kommunen nonchalerar kommuninnevånarna i Järsö/Nåtö till den grad att blott rättsliga åtgärder får kommunen att uppfylla sina förpliktelser.
Hur en överväldigande majoritet av innevånarna i Järsö/Nåtö, trötta på kommunens bristande intresse för området, röstade för en anslutning till Mariehamn men det ”övriga” Lemland vägrar släppa sin guldkalv. Och så vidare i det oändliga.

Det minsta Lemland är skyldigt att redovisa för innevånarna i Järsö/Nåtö är hur mycket kommunalskatt kommunen uppburit i området under de senaste 10 åren och hur mycket kommunen direkt investerat i kommunalteknik i området under motsvarande tid? Samt ett ärligt svar – är Lemland berett att avstå Järsö/Nåtö till Mariehamn om majoriteten av innevånarna önskar det? Det är speciellt intressant eftersom De Obundna har makten i Lemland och förfäktar på landskapsplan att ålänningarna själva skall få besluta om sin framtid!
Johan Dahlman
Som inte kommer att flytta till
Sveagården/De Gamlas Hem när det är dags