DELA

Lekplats på farligt ställe

Är det tänkt att lekplatsen i ”Miramarparken” skall placeras där den för tillfället står för ihopmontering?
Med endast en låg stenmur och cykel/gångbana som mellanrum till Östra utfartsleden. Barnsäkert?

Visst ska man som förälder hålla koll på sina barn, men ibland är de mycket, mycket snabba och då kan lätt en olycka hända.

Ann Eriksson