DELA

Lekparkernas framtid hotad

Visste du att hemvårdsstödet inte påverkas av att du sätter ditt barn i någon av Folkhälsans lekparker. Jag hoppas att du, som jag, utnyttjar detta fantastiska erbjudande. Mariehamns stad har varit innovativ och föregångare i och med att staden erbjudit småbarnsföräldrar möjligheten att stanna hemma fyra år med sina små barn. Familjerna har ändå samtidigt kunnat utnyttja Folkhälsans lekparker. Denna möjlighet får inte nu gå förlorad.

På Åland tar vi nästan för givet att en instans som Folkhälsan alltid skall fungera och verka. Många av oss utnyttjar flitigt de erbjudanden Folkhälsan ger. Tyvärr kommer inte många ihåg de möjligheter som lekparkerna ger, eftersom antalet barn i parkerna minskar. Vi kan inte ta för givet att verksamheten i dess nuvarande form kan bevaras om vi inte utnyttjar den.

Folkhälsan, grundad 1921, är en allmännyttig social- och hälsovårdsorganisation. Målsättningen med lekparkerna är att ge två-åriga och äldre barn möjligheten till fri lek och utevistelse. I parken ges stimulans för fantasin och kreativiteten. Grovmotoriken tränas genom leken. Barnen lär sig även att umgås i grupp och ta hänsyn till varandra.
Jag upplever att lekparkernas framtid är hotad. Nu måste vi agera.
Sara Kemetter (S)