DELA

Ledarhunden i en föränderlig värld

Ledarhunden och dess förare stöter på nya utmaningar i dagens samhälle – coronapandemin som den senaste. Den internationella ledarhundsdagen

firas den 28 april och därför har Ledarhundsföreningen valt som tema: Ledarhunden, i en föränderlig värld.

 

Redan 1940 började man överlåta ledarhundar till krigsblinda. Sedan 1973 har ledarhundar beviljats inte bara till krigsblinda och för personer med synnedsättning i arbetslivet utan också för dem med nedsatt syn som av hälsoskäl behöver en ledarhund för att upprätthålla sin fysiska kondition, för att stöda studierna och för att uträtta ärenden utanför hemmet.

Under åren har världen förändrats. Skolningen och utbildningen för ledarhundar har blivit mera djurvänlig men också mera krävande på grund av teknikens utveckling i samhället. Tekniken hämtar med sig nya utmaningar för både ledarhunden och ledarhundsföraren. Allt oftare stöter ledarhunden och föraren ihop med människor som koncentrerar sig på att titta på sina telefoner i trafiken, eller på eldrivna sparkstöttingar som kastats på marken och lämnats på trottoaren. Elbilar som rör sig väldigt ljudlöst och eldrivna cyklar och sparkstöttingar som har en hård fart är för en person med synnedsättning

omöjligt att gestalta och notera med hjälp av hörseln, bland allt buller i trafiken.

Den nyaste utmaningen idag är coronapandemin och alla åtgärder som detta har krävt. En person med synnedsättning har kunnat röra sig med sin ledarhund normalt och kunnat sköta sina ärenden trots pandemin men säkerhetsavstånd är något som en ledarhund inte förstår. Därför är det viktigt att vi medmänniskor tar säkerhetsavstånden i beaktande.

En ledarhund har en enormt viktig roll för en person med synnedsättning. Ledarhunden möjliggör att personen kan röra sig självständigt i sin

närmiljö och på så sätt upprätthålla sin fysiska och psykiska funktionsförmåga och sitt välmående. En ledarhund är ett stöd också i ensamheten.

Trots den snabba utvecklingen i vår värld är en ledarhund fortfarande till stor hjälp, stöd och trygghet för sin ledarhundsförare.

 

SUSANN LAAG-SÖDERSTRÖM OCH LEDARHUNDEN GURU