DELA

Ledarhunden får följa med till skyddsrum

En ledarhund på arbete är inte ett husdjur utan ett hjälpmedel. Ledarhunden får följa med föraren var som helst.

Rysslands attack mot Ukraina har väckt oro bland ledarhundsförare, som frågat huruvida det är tillåtet att ta med ledarhunden till ett skyddsrum ifall det uppstår en krissituation där ledarhundsföraren måste söka skydd. Husdjur får inte tas med till skyddsrum, men en arbetande ledarhund är inte ett husdjur.

Inrikesministeriet och Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland, SPEK bekräftar att ledarhunden får följa med sin ägare till skyddsrum.

Ledarhundsföraren har enligt lag rätt att förflytta sig var som helst med sin ledarhund. Inrikesministeriet konstaterar att även om det inte finns någon uttrycklig reglering gällande ledarhunden är den ett hjälpmedel likställt till exempel rullstol. Ur icke-diskriminigeringssynvinkel har ägaren därmed rätt att ta med sig ledarhunden till skyddsrummet.

– Invånare kan diskutera hur man hanterar en ledarhund i skyddsrummen och hur man till exempel ska ta hänsyn till människor som är rädda för hundar. Det är bra att komma ihåg att det ofta bara är några timmar eller några dagar man behöver vistas i skyddsrummet åt gången, säger man på SPEK.

Användningen av ledarhund kan inte förhindras genom att åberopa allergier.

Enligt inrikesministeriet syftar civilskyddet i första hand till att skydda människor. Enligt SPEK kan till exempel tjänstehundar och hypohundar för diabetiker ändå utgöra undantag från riktlinjen om det inte finns ett allvarligt hinder till det. Husdjur bör skyddas i första hand i bostadslägenheter.

– Invånare kan bära skyddsutrustning för att gå och kontrollera husdjurens tillstånd till exempel vid strålningsnedfall, men inte vid en väpnad attack, säger SPEK.

TEXTEN PUBLICERADES PÅ FÖRBUNDET FINLANDS SVENSKA SYNSKADADES HEMSIDA OCH SKICKADES IN AV SUSANN LAAG-SÖDERSTRÖM

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp