Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Ledare anmäls för att förbättra debattklimatet

Under rubriken ”Rasism är enfald” inleder Nyan med ”Det är väl känt att Stephan Toivonen inte tycker om att kallas rasist. Det är förståeligt: epitetet innebär en allvarlig beskyllning.”

Den viktigaste orsaken till att jag inte ”Tycker om det” är att det är felaktigt. Jag är ingen rasist!

Trots det lyckas Nyan med konststycket att nämna ordet ”rasist” tre gånger och även väva in ”nynazist” i texten, som enligt ledaren handlar om en skämtbild, som en av kandidaterna för Åländsk Demokrati har lagt upp på facebook. Bilden lades upp för en vecka sedan. Personen blev dock kandidat i måndags, eller för att vara helt korrekt så blir han kandidat måndagen den 23 september kl 16.00.

I pressmeddelandet , som gavs åt journalisten beskrevs kandidaternas ”hjärtefrågor” på följande sätt:

”Ålands unika miljö, natur och kultur. Jakt och fiske. En stark turism. Flyktingfrågan och välfärdsturismen. Jakt och fiske är stora intressen som jag kommer jobba för. Jag vill även jobba för att hålla skärgården levande genom att hitta lösningar för att få mer turism att hitta dit och göra det lättare att bo i skärgården och jobba på fasta Åland. Klimatpolitiken bör vara sansad och fokus ska ligga på vår miljö. Inom kommunpolitiken vill jag jobba för billigare barnomsorg men högre löner till personalen. Jag anser även att man alltid skall sträva efter jämlikhet. Jag vill att vi alla på Åland skall ha det så bra som möjligt. I Äldreomsorgen skall det alltid finnas en strävan till förbättring, även inom skola och dagvård. Är för jämställdhet och jämlikhet, Barn behöver både manliga och kvinnliga förebilder och vill gärna se fler manliga förebilder inom skola och dagis. Jag vill framförallt se sänkta skatter för våra pensionärer. Det måste ske krafttag mot drogerna. Vi skall ta hand om miljön men klimatet kan vi inte påverka. Sjöfarten är viktig för Åland både för turismen samt arbetstillfällen vill gärna se fler Ålands registrerade fartyg.”

Inget av detta intresserade journalisten utan tiden för frågor upptogs nästan uteslutande av denna skämtbild.

Det har talats mycket om ”debattklimatet” på Åland. Som ett led i arbetet att försöka förbättra detta klimat, så kommer denna ledare att anmälas till Opinionsnämnden för massmedier, så att vi får reda på om denna typ an insinuerande är korrekt. Vi får inte svar före valet, men det är ett liv efter valet också. Kanske vi även genom en anmäla kan minska användandet av felaktiga öknamn i debatten

Ledarskribent Hancock vet, på basen av en intervju han gjorde med mig nyligen, att jag inte ens kallar socialdemokrater för sossar, medan en handfull främlingar kallat både mig och andra ÅDare ”rasist” på mina och andra fb-sidor den senaste veckan. Detta måste stoppas!

STEPHAN TOIVONEN
ÅLÄNDSK DEMOKRATI

Den hatpropaganda Stephan Toivonen kallar ”skämtbilden” gör gällande att man inte kan heja på svenska idrottare om de är svarta. Den figurerar företrädesvis på svenska nynazistiska hemsidor. De som skrattar åt dylika ”skämt” lider med nödvändighet av rasistiska villfarelser: Stephan Toivonen är välkommen att pröva även denna utsaga publicistiskt – förslagsvis medan han ser sig i spegeln.

MICHAEL HANCOCK
LEDARSKRIBENT