DELA

Leader inte bara bra

Nu i höst blir det aktuellt med hur Leader-projekt (=en form av EU-projekt) sätts i gång.
Ta reda på fakta innan du bestämmer dig!

Leader-projekt har pågått länge i öst och väst och nu börjar man redogöra för erfarenheterna. Här några kritiska synpunkter:
n Många har inte uppfattat att de sökande parterna faktiskt är juridiskt och ekonomiskt ansvariga
n Det är hårt jobb att dra i gång Leader-projekt
n Leader har tvingats anställa personal för att driva verksamheten, dvs. för att hjälpa, informera, förbereda mm.
n Leader har lättare kriterier, men precis lika mycket byråkrati som t.ex Mål2, vilket alla marknadsförande parter heller inte ännu insett: ansökan, rapporter, regelbundna rekvisitioner, beviljade pengar betalas i efterskott mot kostnadsredovisningar …
n Leader-gruppernas juridiska ansvar varit mycket på tapet i riket, främst på grund av rikets nya förvaltningslag
n Kritiska tongångarna har ökat under senaste programperioden på grund av ökad byråkrati och på grund av att vissa projekt försöker styra mer än är tillåtet i kommunen
Landskapets ansvarsområde:
n En programperiod med flera olika projekt ställer krav på flera olika lagar och därför också på landskapets administrativa och lagberedningsresurser
n Man bollar med vem som har ansvar över urval av projekt och delprojekt
n Man har tvingats revidera finansieringsprinciperna, LR har i all tysthet sållat bort de tidigare starkt marknadsförda Mål2 och Mål3 – projekten och marknadsför i stället Leader-systemet

Att en hel del delprojekt kan ha lyckats är visserligen sant, men det övriga betyder svettiga stunder under arbetets gång. Och överlämnar du uppgiften till de sedvanliga administratörerna så har du gjort precis det som de vill, du har lämnat över makten att ”utveckla” vårt samhälle som de vill. Delta bara om du själv har resurser att jobba för projektet och är medveten om det ovan sagda.
Merja Renvall
obunden lagtingskandidat (www.obs.ax)