DELA

LBU mer än en personfråga

Stora åländska värden står på spel i form av 1300 arbetsplatser, en viktig exportnäring, rena livsmedel och det öppna landskapet. Oron har till och med fått livsmedelsproducenter att framföra det drastiska förslaget om att självstyrelseorganen ska avhända sig inflytandet över jordbrukspolitiken.

Allt detta lyckas Nya Ålands Nina Fellman på ledarplats 30 maj koka ner till en personfråga med udden riktad mot undertecknad. Jag anklagas för ”solokörning” efter Center-styrelsens enhälliga beslut om att LBU-programmet bör förstärkas. Jag tror att läsarna själva är bäst skickade att bedöma sakligheten i detta påstående.
Den 25 april löpte remisstiden för LBU-programmet ut och två dagar senare samlades Centerstyrelsen till ett sedan länge inplanerat möte. Under mötets gång väcktes förslaget om att Centern, efter att ha tagit del av det allvarliga budskapet i remissvaren, skulle göra ett uttalande om att Ålands nationella del måste förstärkas med 500.000 euro per år 2014-2020. Med denna insats kunde vi bland annat säkerställa den ekologiska odlingens framtid och stimulera intresset för naturbeten, nyckeln till det öppna kulturlandskapet.

NF raljerar med beloppet 500.000 € och blottar därmed bristen på insikt om vad enskilda, små riktade insatser kan göra.
När LBU-programmet lämnar Åland om ett par veckor får vi se i vilken utsträckning ministrarna har varit mottagliga för det samlade livsmedelsklustrets oro. Den i skrivande stund avslutade lagtingsdebatten har visat förståelse för att det samfällda remissbudskapet inte till alla delar kan avvisas. Det vi alla redan vet är att producenterna under perioden 2007-2020 får uppleva en försämrad lönsamhet totalt sett om drygt 40 procent. Vilken annan yrkesgrupp skulle acceptera en sådan försämring?
Harry Jansson
Partiledare
Åländsk Center

Harry Jansson gör det igen – ignorerar totalt det faktum att både han och det parti han leder och den lagtingsgrupp som fick höra om partistyrelsens beslut vid lunchen samma dag, hela tiden varit delaktiga i processen med att ta fram det nya stödprogrammet. Oron för landsbygdens framtid är förvisso befogad, och det är min tro att alla partier tar den på allvar.
Om jag raljerat lite så är det inte med jordbrukets framtid, utan rätt upp och ner med Harry Jansson.
Nina Fellman
Andra redaktör