DELA

Lättrafikleden tung för cyklister

Jag åker nästan varje dag längs riksväg 2 och konstaterar varje gång att bron över Färjsundet efter tunneln västerifrån är i mycket gott skick, nyasfalterad och fin.

Men man har glömt lättrafikleden från Uffe på berget till bron runt berget som tunneln går igenom. Leden är en enda stenåker och har tydligen blivit på hälft, men ingen tycks jobba med den. Åtminstone har jag inte sett en själ som gjort det.

Det måste vara ett helvete att ta sej fram på cykel där, både från väster och från öster. Varför är det så här? Cykelsäsongen är som bäst just nu och strömmen av cyklister från Godby mot Vårdö och tvärtom är strid. Cyklisterna får inte cykla genom tunneln så vad ska de göra? Jag efterlyser snabba åtgärder.

Bo-Eric Rosenqvist (vanligtvis cyklist)

Vargata, Vårdö