DELA

Lättrafikleden i Finby

Väg nummer 2 till Vårdö har igen förbättrats på en liten stump mellan Domarby och Finby mot Bomarsund.
Lättrafikled har byggts på södra sidan av vägen, och tom. asfalterats innan cykelsäsongen tagit slut – det är tacknämligt. Men – hur har planerarna av lättrafikleden tänkt sig att trafiken ska löpa just i Finby? Leden tar slut just före Finby och leds över på norra sidan, för att 200 m senare igen föras över till södra sidan.
Det är dålig planering. Att leda cyklister och fotgängare över en livligt trafikerad väg flera gånger är ju livsfarligt, förr eller senare kommer det att hända en olycka. Eller har planerarna tänkt att cyklister och fotgängare ska ta omvägen, grusvägen, förbi Klippan? Då kan jag upplysa planerarna om att den vägen tar åtminstone inte jag, inte förrän vägen asfalterats, kanske inte ens då.
Om jag ska cykla mot Bomarsund eller från Bomarsund tar jag den kortaste vägen, kanske jag skulle strunta i lättrafikleden och välja vägen avsedd för den tunga trafiken i stället.
Bo-Eric Rosenqvist
Vårdö