DELA

Lättare bokning nästa år

Svar på frågor om reserveringssystemet på Röster för Östersjön på Andersudde.
Vi hade i år ett system på Andersudde där grupper fick reservera platser för 2 euro extra per biljett. Ca 7 grupper per kväll hade utnyttjat denna möjlighet. Info om reserveringsmöjligheten finns på hemsidan (www.rosterforostersjon.ax). Vi beklagar om informationen inte nått alla. Vi hade även reserverat platser högst upp i arenan för rörelsehindrade och äldre med svårighet att gå i trapporna.
På fredagen hade representanter för media reserverade platser.

Utöver detta hade platser reserverats för Anders Wiklöf med familj och personliga gäster, vilket vi anser rimligt på Wiklöfs privata arena som han så frikostigt lånar ut. Andra reserverade platser fanns absolut inte. Arenan på Andersudde har idag inga numrerade platser men inför en eventuell konsert nästa år kommer vi att införa detta samt utveckla möjligheten att boka och köpa en platsbiljett på nätet. Vi beklagar allt köande och gör allt vi kan för att busstransporter och servering skall löpa så smidigt som bara är möjligt trots många besökare. Vädret under lördagen beklagar även vi men det står utanför vår makt att påverka.
Lotta Wickström-Johansson
Projektledare för Röster för Östersjön