DELA
Foto: Jerker ÖrjansVARVET”Algots varv” 28 april 2016. F. v. färjan Spoven i den öppna, vattenfyllda torrdockan, Rosala II vid kaj, Grisslan på slipen.

Låt varvet leva!

Ännu fungerar ”Algots varv”. När detta skrivs är m/s Grisslan upptagen på slipen för besiktningsarbeten. Det ligger ett stort samhällsintresse i att Åland också i framtiden har ett fungerande varv där mindre fartyg kan torrsättas, besiktigas och repareras. Allt flera undrar om staden gjorde klokt i att planera ”Algots varv” för bostäder.

Att frågan nu åter aktualiseras har att göra med bevarandet av museifartyget Pommern. Är det klokt att planera en ny torrdocka framför Sjöfartsmuseet när det redan finns en docka som är som skräddarsydd för Pommern en och en halv kilometer upp i Svibyviken? Där skulle museifartyget kunna repareras och underhållas till en bråkdel av den kostnad som den nya dockan skulle kosta enligt kostnadskalkylen. I sjöfartskretsar talar man dessutom nu om att Pommerns egen torrdocka är kraftigt underbudgeterad.

Det är samhällsekonomiskt viktigt att varvsverksamhet fortsätter på Åland. Det är i stadens och landskapets gemensamma intresse. Ännu är det inte för sent att garantera fortsatt varvsverksamhet i Svibyviken. Inga bostäder har ännu byggts på ”Algots varv”.

Roger Jansson söker i sitt inlägg efter fel i vårt argumenterande i denna fråga, men går inte in på vårt huvudargument, att trygga varvsverksamhet på Åland. Han påpekar att varv lagts ner på många orter. Likväl är det ett faktum att samhällsägda varv som drivs av privata entreprenörer är vanliga i Skandinavien, också i vår näromgivning: Muskövarvet, dockorna på Beckholmen, Åbo båtvarv, dockan på Sveaborg och Åbovarvet i Pernå som tidvis delvis varit samhällsägt.

För övrigt är en docka framför Sjöfartsmuseet ingalunda det enda sättet att bevara museifartyget på sin nuvarande plats. I en enkät riktad till 29 stora historiska järn- och stålfartyg (Corrosion of Historic Ships, Mariehamn 2006) fick fartygens ägare/förvaltare också frågan om docka som uppbevaringsmetod. För inget av fartygen hade det alternativet övervägts, det ansågs varken estetiskt tilltalande eller kostnadseffektivt. Det är vår övertygelse att de är lika angelägna att bevara sina fartyg långsiktigt och på ett ansvarsfullt sätt som Pommerns förvaltare.

Björn Olof Erikson

Jerker Örjans