DELA

Låt varje kommun välja sitt öde

Vad har de åländska kommunerna för likhet med Ålandsbanken?

Jo båda ” Går sin egen väg ”.

När andra fusioneras, tar risksabla beslut och kopierar varandras metoder så går Åland sin egen väg.

Därav framgången för företag som Ålandsbanken och för det åländska kommunerna.

Ålands befolkning växer så det knakar vilket genererar många arbetsplatser inom byggsektorn, butiksbranschen, servicebranschen, transportsektorn m.fl.

Befolkningsökningen är störst på den åländska landsbygden i procent räknat.

Förklaringen till detta är den åländska kommunstrukturen där många, var för sig, arbetar för sin kommun. Arbete som kommer den egna kommunen tillgodo men är också till gagn för hela Åland.

Befolkningsökningen tillsammans med självbestämmande medför att kommunerna kan behålla den kommunala närservicen. En kommunal närservice som i sin tur gör att personer gärna bosätter sig i kommunen. Resultatet blir en positiv spiral.

Kan Sunds kommun behålla Finby skola , Tallgårdens servicehus och Tosarby daghem då vill också många bo i Sund.

Kan Eckerö kommun behålla Eckerö grundskola, daghemmet Nyckelpigan, Ekergården och Solgården då vill många bo i Eckerö.

Så här kan man räkna upp kommun efter kommun.

Om kommunerna med tvång slås ihop så kommer många skolor, daghem och vårdhem runt om på Åland att på sikt stängas för till förmån för en centralisering.

En centralisering som i sin tur betyder minskad befolkning i många kommuner. Resultatet blir en negativ spiral.

Min vädjan är att låta varje kommun och dess innevånare själv välja sitt öde.

Om en kommunreform görs med tvång kommer Åland att bli delat många år framöver.

Runar Karlsson (C)

Lagtingsledamot