DELA

Låt vård gå före administration

Åsub har genom sin rapport 2009:13 tagit fram ett underlag för den fortsatta diskussionen om organiseringen av kommunsektorn på Åland.
Ett område som mycket väl kunde lyftas fram är skapande av ett räkenskapsverk för hela offentliga Åland. Det bör ligga i alla ålänningars intresse att ha så effektiva administrativa system som möjligt. Genom att sammanföra allt till ett enda ställe kan man få tillräckligt med specialister på varje område.

Det finns ett stort utvecklingsbehov, isynnerhet för landskapet, att äntligen få en affärsmässig redovisning. Även för kommunerna skulle det vara bra att alla redovisar enligt samma redovisningsstandard.
Den tekniska utvecklingen kommer sannolikt inte att göra det lättare att sköta dessa frågor var för sig på sikt. Det skulle absolut innebära lägre kostnader i framtiden, men framför allt skulle det innebära bättre och snabbare underlag i form av tidigare och bättre bokslut och underlag för budgetarbete för beslutsfattare.

Den förra landskapsstyrelsen hade en bra vision i denna fråga men lyckades inte driva den framåt. Jag är övertygad om att om man skapar ett räkenskapsverk för hela Åland vinner man mycket mera än att bunta ihop några kommuner.
Det är mycket viktigare att diskutera vad uppgifterna skall vara för kommunerna och landskapet än att diskutera kommunsammanslagning som mål, vilket Åsub förtjänstfullt betonat. Dags för någon att kliva fram och driva på en nödvändig reform och visa att man verkligen vill prioritera vård och omsorg istället för dyr administration.

Magnus Lundberg