DELA

Låt våra vägrenar blomstra

Det är fint att vägrenarna klipps då och då. Det blir snyggt och prydligt. Men varför klipper man bort också blomansamlingarna, de kunde väl få stå kvar?

Det är trevligt för såväl biltrafikanter som cyklister och motionärer med blomstrande vägrenar. Det som nu klipps bort är blodnäva, midsommarblomster, kärringtand och jungfru Marie nycklar, den sistnämnda dessutom fridlyst.
Det kan vara svårt att spara allt som blommar, men där blommorna är samlade i buketter kunde man väl lyfta på slåttermaskinsarmen och låta dem stå kvar.
När jag besökte Gotland för ett antal år sedan kunde jag konstatera att man med tanke på turister och cyklister inte alls klippte vägrenarna. Det var väldigt vackert.

Man skall veta att till exempel blodnävan blommar hela sommaren och in på hösten. Och där mer kortlivade blommor blommat ut kommer det nya i stället.
Vägflanör