DELA

Låt våra vägrenar blomma

Jag skulle vilja slå ett slag för de åländska vägrenarna. Vi vet alla att den biologiska mångfalden är viktig för vår överlevnad, inte minst för våra pollinerare: bin, humlor och fjärilar. Ålands sär-
egna natur med sin unika flora och fauna lockar många turister och naturälskare, särskilt vår- och försommartid. Blommande vägrenar är en mycket billig destinationsmarknadsföring för en grön ö i ett blått hav. Blommande vägrenar sparar pengar, lockar turister och gör ett livsviktigt miljöarbete.

Varje försommar blommar det längs våra vägar. Plötsligt från den ena dagen till den andra tar ögonfröjden slut. Vägrenarna har klippts ner.

Skötselråd utfärdas i naturvårdssyfte som bygger främst på botaniska studier på ängar, betesmarker och andra öppna gräsmarker.

Varför tar inte vi här på Åland större hänsyn till vad forskningen anser vara optimalt bäst och rekommendabelt ur alla aspekter, även ur trafiksäkerhetssynpunkt naturligtvis? Sommartid sänker man i Sverige hastighetsgränserna på många artrika vägar för att
bilisterna ska lätta på gasen. Vi gör tvärtom och slår vägrenarna, som är en turistattraktion och möjlighet att upptäcka naturens skönhet.

I Sverige får fler och fler artrika vägar speciella skötselplaner för sina vägrenar. Detta började på Gotland redan i mitten av 80-talet då två gotländska vägmästare började testa att spara blommor på vissa sträckor.

De ville undersöka hur man skulle kunna få mer blomning, se till att växterna hann fröa av sig och skapa större artrikedom. Deras kunskaper ligger nu till grund för de skötselråd svenska Trafikverket följer idag och som även Hangö applicerat.

Jag är övertygad om att det finns en hel del ekonomiska men även kvalitativa vinster i att samarbeten mellan landskapsförvaltningens olika avdelningar blir tajtare. Infrastrukturavdelningen och miljövårdsbyrån kunde bli ett lysande exempel på samarbete som gynnar den åländska besöksindustrin och attraktionskraften utan att för den skull äventyra varken en hållbar trafiksäkerhet eller hållbar miljö.

JOHN HOLMBERG (LIB)

LAGTINGSLEDAMOT